CVL Hammar – SFI

 

Rektor

Eric Lundkvist Telefon: 026-24 01 89 (eric.lundkvist@edu.sandviken.se)

Studievägledare

Karin Andersson Telefon: 026 -24 06 57 (karin.andersson@edu.sandviken.se). Karin hjälper dig med information om utbildningar.

Administratör

Viktoria Lind Telefon; 026-24 04 50  (viktoria.lind@edu.sandviken.se). Viktoria hjälper dig med t.ex. studieintyg.

Kurator

Birgitta GrellBirgitta

Birgitta jobbar som kurator. Telefon 026-24 09 92.

Hon kan:byrå

 • hjälpa dig att sortera dina problem.
 • lyssna på dig.
 • Hjälpa dig vidare till rätt person: hälsocentralen, socialtjänsten osv.

Kontakt:

 • Mail: birgitta.grell@edu.sandviken.se
 • Telefon: 026-240992
 • Sms: 072-88 05 635
 • Om du vill kan du boka en tolk till samtalet med Birgitta. Du kan kontakta henne själv eller be mig om hjälp.

Mer information:
Det är skillnad mellan psykolog och kurator. En psykolog arbetar med dig och din hjärna. En kurator arbetar med dig och dina problem så att du kan fungera bra i skolan, hemma och på jobbet. En kurator kan hjälpa dig att sortera problemen och ge råd om vem du behöver kontakta. Ibland räcker det kanske att Birgitta lyssnar på dig och dina problem. Hon har stora öron!

stora öron

En kurator har tystnadsplikt. Det betyder att det som du berättar stannar hos Birgitta och den tolk som är där.
En kurator har anmälningsplikt. Hon måste anmäla om hon tror att du ska ta ditt liv.

Elevråd

SFI har elevråd varje termin. Varje klass skickar en representant till elevrådet. Elevrådet är ett tillfälle då du kan säga vad du tycker och påverka! En elev från varje grupp, några lärare och rektor träffas och pratar om skolan. Här kan eleverna berätta vad som är bra och ge förslag på vad som kan bli bättre i skolan.

Filmer om elevråd på olika språk:
Svenska
Arabiska
Dari/persiska 
Tigrinja
Franska 
Amhariska
Engelska 

moete_ikon_s

Här finns protokoll (sammanfattningar) från de senaste elevråden:

Elevråd 181109

Elevråd 180406

Likabehandlingsplan

Det ska finnas en ”Likabehandlingsplan” på alla skolor i Sverige. I den kan man läsa om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet.

Här kan du lära dig mer!

alla människors lika värde

Det är viktigt att vi respekterar och tar hand om varandra här på sfi. Har du problem? Eller har du sett någon annan elev som blir utsatt? Prata med din lärare eller med likabehandlingsgruppen:

 • Karin Andersson (studievägledare) 026 -24 06 57
 • Eric Lundkvist (rektor) 026-24 01 89
 • Nisse Lööf (sfi-lärare) 026 -24 24 47
 • Marie Åberg (Sfi-lärare) 026- 24 04 23
 

%d bloggare gillar detta: