SKRIVA

Skriva

Checklista för skriftlig färdighet kurs C

 • Texten ska handla om det som står i instruktionen till uppgiften.
 • Texten ska vara tydlig. Den som läser måste förstå vad texten handlar om.
 • Stor bokstav och punkt
 • Stavning
 • Bra struktur (inledning, huvuddel, avslutning)
 • Börja meningar med tid, plats och personer (använd både rak och omvänd ordföljd)
 • Variation i ordförråd
 • Verb – handlar texten om dåtid, nutid eller framtid?
 • Substantiv – en eller ett? singular eller plural?
 • Använd adjektiv
 • Dela in texten i stycken

På kurs C ska du skriva återberättande text, berättande text, tips och råd och faktatext. Här kan du se en sammanfattning av de olika texttyperna: Texttyper kurs C matris

Här kan du studera dessa texttyper:

Återberättande text

Här kan du läsa ett exempel på en återberättande text:

Min resa

Berättande text

Här kan du läsa ett exempel på en återberättande text:

En vanlig dag

Tips och råd

Här kan du läsa ett exempel på en text med tips och råd:

Besöka en stad

Instruktion Tips och råd

Faktatext

Här kan du läsa ett exempel på en faktatext:

Sverige

På C-kursen ska du kunna skriva informell och formell text. Du ska kunna skriva på olika sätt, till exempel meddelande, brev och mejl.

Informell text

Formell text

Meddelanden

____________________________________________________

Det är bra att träna på att skriva egna meningar till bilder.
Det är bra att träna på att skriva brev.
Här finns filmer och övningar.

SKRIVA BREV 
– Filmer
Hur du skriver ett brev
Skriva brev och berätta om ditt liv i Sverige.
Skriva brev
Skriva brev och berätta vad du gjorde i helgen
_____________________________________________

SKRIVA TILL BILDER – Film
Hur du kan skriva till bilder
_____________________________________________

HUR DU RÄTTAR – Film
Hur du rättar dina meningar och texter
Hur du rättar ett brev
____________________________________________

ÖVNINGAR – Skriva brev
Skriv brev på ett papper. Ge det sedan till din lärare för att få det rättat.

* Skriv ett brev till en ny lärare på SFI. Berätta om dig själv och din familj.
Vad heter de? Hur gamla är de? Var bor ni? Hur ser de ut? Vad brukar ni göra tillsammans? osv)

* Skriv ett brev till en vän i ditt hemland och berätta om ditt liv i Sverige.
(Var bor du? Hur länge har du bott i Sverige? Vad gör du på dagarna och på fritiden? Berätta om familjen)

* Skriv ett brev till en släkting i ditt hemland och berätta om ditt liv i Sverige och vad du gör på vardagarna (mån-fre).

* Skriv ett brev till en vän i ditt hemland och berätta vad du gör på fritiden.
(Fritiden = när du inte arbetar eller studerar)

* Skriv ett brev till din lärare och berätta vad du gjorde i helgen.
(förra lördagen och söndagen).

* Skriv ett brev till din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta vad du gör nu på vardagarna och vad du vill göra och arbeta med i framtiden.

__________________________________________________

ÖVNINGAR – Skriva till bilder.
Skriv meningar till bilderna. Skriv brev på ett papper. Skicka det sedan till din lärare för att få det rättat.

Vad händer? Vad ser du? Vad finns det? Vad tänker hon på ? Hur ser hon ut? Vad skriver hon?
Vem är hon? Hur gammal är hon? Var är hon? Använd fantasin!

Vad gör de? Vilka är de? Vad pratar de om? Vad ser du? Vad finns? Var är de? Använd din fantasi och hitta på.

Använd fantasin. Vad har de på sig? Vilka är de? Vilka färger har kläderna? Vad ser du på bilden? Vad ska de göra? Var är de? Vad finns på bilden?

 

%d bloggare gillar detta: